RAW zlepek strzałów parkowych w wykonaniu Leona, Borysa oraz Adama.